Walny Zjazd Polskiego Związku Karate 29.03.2014

pzkW dniu 29 marca 2013 odbył się w Warszawie Walny Zjazd Polskiego Związku Karate. W zebraniu uczestniczyło 272 delegatów z 314 delegatów uprawnionych do głosowania.

Przewodniczącym zebrania został wybrany sensei Paweł Sujka z organizacji KWF. Kluby współpracujące z IKO, zgodnie z sugestiami BC shihan Jacka Czernieca, w zdecydowanej większości, poprały koalicję z grupą KWF kierowaną przez shihan Andrzeja Drewniaka oraz z grupą Shotokan kierowaną przez shihan Wacława Antoniaka.

Ostatecznie, w wyniku głosowania jawnego, do Zarządu związku wybrani zostali:

 • Prezes: Maciej Sokołowski KWF – 169 głosów
 • V-ce Prezes Andrzej Drewniak KWF – 142 głosy
 • V-ce Prezes Wacław Antoniak Shotokan/WKF – 156 głosów
 • V-ce Prezes Janusz Piepiora Shotokan/WKF – 147 głosów
 • Sekretarz Generalny Jacek Czerniec IKO – 168 głosów

Pozostali członkowie zarządu:

 • Eugeniusz Dadzibug IKO – 165 głosów
 • Paweł Juszczyk IKO – 202 głosy
 • Andrzej Kłujszo KWF – 151 głosów
 • Sławomir Jordan Shotokan/WKF – 153 głosy
 • Maciej Gawłowski Shotokan/WKF – 166 głosów
 • Edward Urbańczyk IKO – 161 głosów

Komisja Rewizyjna:

 • Adam Cygan Shotokan/WKF
 • Wojciech Kunicki IKO
 • Jerzy Urban Shotokan/WKF
 • Witold Stolarczyk KWF
 • Sławomir Romańczuk Shotokan/WKF

Podane powyżej ilości głosów mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od liczb zwartych w oficjalnym protokole z Zebrania.

Do Zarządu nie weszli przedstawiciele Shinkyokushin, którzy będą współpracować z PZK w ramach specjalnej komisji trójstronnej składającej się z przedstawicieli IKO, KWF i Shinkyokushin.

Zgodnie ze statutem, kadencja Zarządu trwa cztery lata.