Informacja dla uczestników kursów instruktorów karate

W związku z tzw. „otwarciem” między innymi zawodu instruktora karate do prowadzenia zajęć nie jest już niestety potrzebne ukończenie kursu instruktorskiego. Jest ono jednak cały czas potrzebne do uzyskania licencji instruktorskiej Polskiego Związku Karate. W związku z otrzymaniem przez redakcję pfkk.pl informacji o kolejnych kursach instruktorskich i trenerskich organizowanych przez różne instytucje, zadaliśmy PZK pytanie, czy na ich podstawie będzie można otrzymać licencję instruktora lub trenera PZK. Poniżej publikujemy otrzymaną odpowiedź.

Informacja dla uczestników kursów instruktorów karate

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji instruktora i/lub trenera karate, potwierdzonych dokumentem wydanym przez Polski Związek Karate (legitymacja instruktora oraz licencja instruktora/trenera PZK), zanim rozpoczną uczestnictwo w kursie powinny sprawdzić czy:

  1. jednostka organizująca kurs posiada akredytację PZK aprobującą kształcenie instruktorów karate dla potrzeb szkolenia sportowego PZK.
  2. kurs został zatwierdzony i zarejestrowany przez Polski Związek Karate

Równocześnie przypominamy, że podstawą do ubiegania się o licencję instruktora lub trenera Polskiego Związku Karate jest wyłącznie legitymacja instruktora karate lub dyplom trenera karate uzyskany po ukończeniu kursu akredytowanego przez PZK lub wydanego przez MSiT.”

27 listopada 2013