Pierwszy kurs instruktorów karate po wejściu w życie przepisów o tzw. „otwarciu niektórych zawodów”.

Według najnowszych przepisów o tzw. „otwarciu niektórych zawodów” do wykonywania pracy instruktora sportowego nie jest potrzebny kurs instruktorski. Jednak, w trosce o poziom szkolenia, Polski Związek Karate będzie wydawał licencję instruktora tylko osobom przeszkolonym w zakresie podstaw nauczania karate. Kursy będą miały podobny zakres tematyczny jak dawne kursy ministerialne. Pierwszy kurs w nowych warunkach prawnych organizuje shihan Jacek Czerniec.

Absolwenci tego kursu otrzymają legitymację instruktora wydaną przez Polski Związek Karate. Będzie ona podstawą do ubiegania się o licencję PZK.

Informacje i ankieta dla kandydatów:

Informacja ogólna

Ankieta uczestnika