Kurs sędziów Polskiego Związku Karate, Jabłonna k/Lublina 14 – 16.12.2018

Polski Związek Karate zaprasza na kurs sędziów uprawniający do ubiegania się o licencję sędziego
Organizator prosi o przywiezienie obowiązującego na zawodach stroju sędziowskiego oraz notatnika.

Informacja ogólna 2018