Kurs trenera karate klasy pierwszej, Lublin, 11 – 14 maja 2017

Kurs trenera karate klasy pierwszej Polskiego Związku Karate odbędzie się w Lublinie w dniach 11-14 maja 2017 zgodnie z kalendarzem imprez PZK. Trenerzy zainteresowani uzyskaniem licencji trenera karate klasy pierwszej proszeni są o przesłanie załączonej Deklaracji.

Informacja ogólna

Deklaracja uczestnika