Kurs trenera klasy drugiej 11-18.12.2016 oraz kurs sędziów Kyokushin i WKF 16-18.12.2016

pzkShihan Jacek Czerniec  zaprasza na dwa szkolenia jakie odbędą się na koniec 2016 roku.
  1. kurs trenera klasy drugiej karate 11-18 grudnia 2016
  2. kurs sędziów Kyokushin i WKF 16-18 grudnia 2016
Szczegóły:

Osoby zainteresowane posiadaniem licencji trenerskiej PZK proszę o terminowe zgłaszanie się na kurs. Następna edycja będzie za ok rok.

Szkolenie sędziów unifikujące wiedzę na temat przepisów PZK jest w opinii większości z nas bardzo potrzebne, a w sytuacji kiedy karate będzie uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich w przepisach WKF jest niezbędne abyśmy znali te przepisy i w miarę potrzeb realizowali szkolenie w tym zakresie jako równoległy nurt obok Kyokushin.

Szczegóły organizacyjne znajdują się w załącznikach: