Obóz Letni Shinkyokushin, Tuchola 25-30.07.2017

obóz letni shin

Polska Federacja Karate Kyokushin zaprasza na Obóz Letni Shinkyokushin. Gość specjalny Kazufumi Shimamoto z Japonii.