Otwarte Mistrzostwa Białorusi, Grodno 2.04.2016

P18306162 kwietnia 2016 polska reprezentacja wzięła udział w Otwartych Mistrzostwach Białorusi w Grodnie. W zawodach wzięło udział 200 zawodników w tym kilkudziesięciu z Rosji. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Oranizatorem był sensei Vasili Maksimau, a gościem specjalnym shihan Artur Hovhannisyan, który poprowadził również seminarium.

W turnieju udział wzięli zawodnicy z Białorusi, Polski, Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Polskę reprezentowały kluby: KSW Bushi, Leżajski KKK, Lubelski KKK, Białostocki KKK, Zabrzański KKK.

Fotorelacja z występów polskiej reprezentacji:

Galerie organizatora:

poster_2015Archiwum:

Sensei Vasili Maksimau z Grodna zaprasza na Otwarte Mistrzostwa Białorusi. Turniej w kumite dla młodzieży (8-17 lat) oraz seniorów.
Na wjazd do Białorusi potrzebna jest wiza.
Zgłoszenia na zwody do 15 marca 2016.

Kontakt w Polsce oraz informacje w sprawie uzyskania wizy – sensei Michał Puczko 610 232 752, [email protected]

Informacje w sprawie wizy: wzór zaproszenia wizowego do Białorusi

należy:
  1. Wypełniać wyłącznie komputerowo dane każdego , kto będzie się starał o białoruską wizę.
  2. Przesłać wszystkie zaproszenia (dla każdej z wyjeżdżających osób) na adres organizatora Sensei Wasi Maksymowa e-mail: [email protected] (Sensei Wasi Maksymow wydrukuje, podpisze i odeśle wersją papierową listem poleconym na podany w mailu adres pocztowy.)
  3. Ze strony Ambasady Białorusi należy ściągnąć wniosek wizowy i do niego załączyć odesłane zaproszenie
  4. Złożyć wniosek wizowy w odpowiedniej placówce. Adresy placówek dostępne za stronie ambasady. Składanie wniosku w ostatniej chwili niesie ze sobą dodatkową opłatę.