Otwarty Puchar Makroregionu Północnego OYAMA PFK, Słupsk 20.10.2018

Hanshi Jan Dyduch w imieniu Shihan Waldemara Leończyka zaprasza do udziału
w Otwartym Pucharze Makroregionu Północnego OYAMA PFK w Kata i Kumite,
który odbędzie się w Słupsku, w dniu 20.10.2018 r.
W załączeniu komplet dokumentów zawodów.