Seminarium Techniczne EKO i Kurs Sędziowski EKO (WKO), Stara Wieś 1-3.03.2019

Zapraszamy do udziału w dniach 1 – 3 marca 2019 w Dojo Stara Wieś na Seminarium Techniczne EKO i Kurs Sędziowski EKO.
Seminarium poprowadzą członkowie komisji technicznej EKO i Członkowie Komisji Sędzowskiej EKO.
Gośćmi specjalnymi będą Prezydent EKO shihan Koen Scharrenberg, shihan Brain Fitkin oraz inni europejscy instruktorzy.