Spotkanie IKO Polska 24.11.2012

24 listopada 2012 na spotkaniu w Warszawie został wybrany zarząd Polskiej Federacji Karate Kyokushinkai.

Prezes: sensei Maciej Marszałek 3 dan

V-ce Prezesi: shihan Eugeniusz Dadzibug 5 dan, shihan Jacek Czerniec 5 dan

Członkowie zarządu: sensei Rafał Tomala 4 dan, sensei Paweł Juszczyk 4 dan

Komisja rewizyjna: przewodniczący sensei Radosław Grabowski 2 dan, sensei Wojciech Rejterada 2 dan, sensei Sylwester Sypień 3 dan

Przed zebraniem odbyło się dwugodzinne seminarium szkoleniowe poprowadzone przez shihan Eugeniusza Dadzibuga. Spotkanie zostało zorganizowane przez shihan Jana Grubę.