Walny Zjazd Polskiego Związku Karate 7.04.2018

Polski Związek Karate zaprasza przedstawicieli zrzeszonych Klubów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Karate, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Nowy Świat 21A, 00-029 Warszawa w dniu 7 kwietnia 2018 roku (sobota).
Wejście bramą od strony ul. Aleje Jerozolimskie 32 przy Kuratorium Oświaty, o godzinie 11:00 – I termin i o godzinie 11:30 – II termin.