Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Związku Karate Warszawa 16.06.2019

Zarząd Polskiego Związku Karate ma zaszczyt zaprosić przedstawiciela Klubu Członkowskiego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Karate, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 211 im. Janusza Korczaka ul. Nowy Świat 21A, 00-029 Warszawaw dniu 16 czerwca 2019 roku (niedziela), wejście bramą od strony Aleje Jerozolimskie 32 przy Kuratorium Oświaty, o godzinie 11:30 – I termin i o godzinie 12:00 – II termin.

Obecność obowiązkowa.

Aby uczestniczyć w zebraniu klub członkowski powinien mieć opłaconą roczną składkę członkowską PZK. Prosimy o przywiezienie Upoważnienia delegata klubu, którego wzór został załączony oraz dokumentu tożsamości.

Upoważnienie