Wazne dla osób, które zdały egzamin na Winter Camp Katowice 2-4 grudnia 2011 !

Wszyscy, którzy zdali egzamin na 1 i 2 dan podczas Winter Camp Katowice 2011 proszeni są o kontakt z sensei Włodzimierzem Weselskim (tel. +48888186712, e-mail: [email protected] ) celem uzupełnienia swoich danych koniecznych do rejestracji w Honbu.