Winter Camp Limanowa 2013 – egzamin na stopnie

Sensei Włodzimierz Weselski informuje, że oryginał listy dotyczącej egzaminu na Winter Camp Limanowa 2013 został przesłany do Honbu. Sensei przypomina o konieczności wysyłania do Honbu danych swoich uczniów, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin.
Należy przesłać formularz „IKO Honbu DAN REGISTRATION FORM” dostępny u BC/DOP, zdjęcie do certyfikatu oraz dokonać na konto Honbu stosownej opłaty.